Uxolo

Sicela uxolo ngokungaqhubeki nomsebenzi wokubhala. Sisaxinwe yizinto zempilo nomnotho wezwe #vat #petrol #bills

Kodwa nakhu okunye okuhle okwenziwa abanye -

https://miniskirtessays.wordpress.com/2018/10/26/the-journey-begins/

Spread the love!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>