IMITHETHO YOKUDLA INKOMO (HAYI LEDLA UTSHANI) by Not Your Average Zulu Guy

1.Qinisekisa ukuthi inkomo yomgitshelwa imanzi.

2. Uma seyimanzi, yivule ngezandla zombili. Uma unesibindi faka ulimi
lwakho uma ungenaso faka iminwe emithathu bese umukhuhlakhuhla
ngayo. Uyifake, uyikhiphe, uyifake, uyikhiphe kuze kufike lapho ingquza
yomkhwelwa iba noketshezi. Qhubeka umukhuhle kuze kufike lapho inkomo
yakhe ithi hlwepe, hlwepe, hlwepe, umgitshelwa lapho usethuka engaqedi.

 

3. Ngalesosikhathi-ke umgitshelwa kufanele ukuba uselungele ukukhwelwa.
Qinisekisa ukuthi ipipi lakho liqhanyelwe. Uma liqhanyelwe lifanele

liqine, likhukhumale futhi libonakale.

4.Uma ipipi lakho lingakami kahle, mucele ukuthi alifake emlonyeni. Ungafosti.
Qaphela: ubumnandi bomlomo bungakwephula iqolo, uqaphele ukuthi
ungathululi isidoda ngaphambi kokudla inkomo.

5. Uma ipipi lakho selimi kahle, sekuyisikhathi-ke sokuthi uyijabulise inkomo.

6. Faka ipipi phakathi enkomeni kancane-kancane. Ukuqinisekisa ukuthi
ingene kahle yonke, vula amathanga omgitshelwa bese ubeka amadolo akhe
emahlombe akho. Lokho kubizwa ngokuthi ukungenisisa. Ngalesosikhathi
umgitshelwa kufanele akubize ngegama. Uma engakakubizi ngegama kusho
ukuthi awukenzi zona. Yehla kugibele mina!

7. Qhubeka uma kusahamba kahle.

8.Mawuchama kufanele uklewule njengembuzi ithelwe ngedokwe
elishisayo, uthi “Ngquza weeeeeee!!!!” Uma ukwazi thuka ungaqedi.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to IMITHETHO YOKUDLA INKOMO (HAYI LEDLA UTSHANI) by Not Your Average Zulu Guy

 1. nonhle says:

  Nyc 1, izosiza abaning lemthetho. Hleze bayeke ukuba ovele alifake nje!

 2. thulane says:

  Gud1 indeed its gonna b helpful 2abant abaning beslisa

 3. nkanyiso says:

  Ay bayadliwa abantu la emnyango boi

 4. sg 2cee says:

  Cha yona imnandi ngalo ulimu ungaze ufunge uthi i2cent yakudala mawuyinambitha

 5. Cuty boi says:

  Kuhle ukubhebhana coz mawuzombhebha kahle umuntu wakho uyakuvusa ath phindan

 6. Ndonga says:

  Ay ngiyizwa kahle lemithetho futhi izodlala enkulu indima.

Comments are closed.