Kama Sutra is also a Zulu Verb by Not Your Average Zulu Guy

ART OF UKUBHEBHA

PS: ANGISIYENA UCWEPHESHE WENKOMO

Sonke sakhulu sazi ukuthi ukubhebhana ku involve(a) ukulala kwentombazane ibheke phezulu and umfana akhwele phezulu. So njengenjwayezo – sigcina senza njalo.

Ucansi lufuna i spice and i variety iyona eyenza ama spices amnandi. Abasemdabu waseNdiya ba developer izitayela eziningi, ezaziwa nge KamaSutra.  La kwenziwa isitayela eziningi ngezinhloso ezahlukene – kukhona izitayela zokwanelisa omama nezinye zomama.

I art yokubhebha inalokhu okulandelayo:

 1. Shintshani ama positions ngaso sonke isikhathi
 2. Muntu wesilisa vumela umuntu wakho ahole umdlalo wokubhebhana
 3. Thina madoda siyashesha ukuchama so ingakho kubalulekile uku dedela omame ba lead(e) the way
 4. Mvumele umuntu wakho eze ngaphezulu azixhome yena kumthondo wakho
  1. Lokhu kusiza ngoba uyawazi amakhona enkomo yakhe so she directs ipipi lakumnandi khona kuyena
  2. Uyakwazi ukukhuphula no kwehlisa i pace uma kufanelekile
  3. Lana ipipi lingena lonke ntshi emomozi
  4. Sikhumbule madoda inhloso ukuchamisa umuntu wesimame kuqala before thina
  5. I doggy style yavunywa kudala iyumanqoba
   1. Uyakwazi ukudlala nge Clit ngesikhathi umbhebha and lokho kumenza ahlanye
   2. Ngelinye ilanga kumele umbhebhe rough and hard kodwa ngelinye umbhebhe nice, tenderly and slowly
    1. Uqaphele ukuthi uthanda uma umbhembha kuphi
    2. Kubalulekile ukuthi ube position oyaziyo ukuthi imkhipha inkani umfazi

Remember, ladies first nasekuchameni Madoda

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Kama Sutra is also a Zulu Verb by Not Your Average Zulu Guy

 1. Londiwe says:

  I wish 2 experience that.

 2. You can experience that if you find a lover that respects you and you respect them and you are willing to explore sex together with no unreasonable expectations or TV fantasies. Into esemqoka ekameleni weLondi yinhlonipho, akukho okudlula lokho.

Comments are closed.