Men’s Sexual Responsibility – by Not Your Average Zulu Guy

Men’s Sexual Responsibility

Kuyiqiniso elingenakuphikwa ukuthi amadoda iwona athanda ukubhebha more than abantu besifazane.  Kodwa thina madoda asiqapheli izinto ezidingwa omama ngoba sisuke sijahe ukukhwela.  Ngibone kungcono ukuthi ngibeke lemigomo elandelayo.

NB: Angisiyena uchwepheshe ekubhebhaneni..

 1. Kumele umkhumthaze emini ka bha umuntu wakho, ukuthi ufuna ukumbhebha  after work. Kubalulekile ukuthi ube approach ayithandayo umuntu wakho. Drop her sms,mfonele, mbuze ukuthi ufake iphenti elinjani  etc menze azwe ukuthi ukhona empilweni yakhe
 2. Uma ufika ekhaya – mfakele amanzi okugeza kubhavu with bubles. Thola amakhandlela neglass ye favourite wine yakhe
  1. Better still nigeze nobabili
  2. Umgeze umhlane – and bit of massage emahlombe
 3. Idlani isidlo sasebusuku together
 4. Msize ukuya embhedeni and uma nifika khona , umlalise ngesisu and massage umzimba wonke.  Uma um massage make sure nawe awugqokile
 5. Qala ekhanda on what is called “Indian Head Massage”
  1. Wehlele emhlane and make sure you have oils good oils
  2. Uzobe uhleli esinqeni sakhe umuntu wakho
  3. And umthondo uyahlupha ngoba uyavuka noma ungacelwanga
  4. Kuzomele ukwazi ukuzibamba ngoba noma inhloso kukumbhebha but awufuni asheshe asole
  5. Massage izinyawo and namathanga ugudle inkomo
 1. Umphendule abheke phezulu um massage amabele and wehlele ezansi umqabule inkabal
 2. Ubuyele phezulu umkhothe amabele with focus on izingono (tits) make sure aze ayaqina amabele
 3.  Mqabule emlonyeni tenderly and passionately
 4. Yehlela uqabule imomozi yakhe, umkhothe imomozi, ulimi ludlale kamnandi kwi Clit yakhe
 5. Make sure ulimi lwakho lucijile and lena ke madoda ifuna ubucwepheshe
 6. Rub ulimi kwi Clit umuzwe ebiza igama lakho
 7. Lapho amathanga akhe asemahlombe akho
 8. Ubuye uyimunce futhi inkomo igcwale umlomo wakho
 9. Abanye ke bayachama kulesi stage
 10. Ungajahi ukukhwela kumele kube uyena ofuna umthondo
 11. The rest is history
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Men’s Sexual Responsibility – by Not Your Average Zulu Guy

 1. nonhle says:

  Ai cha uyibetha eskhonkosin, who can refuse dt? Nyc wrk

Comments are closed.